O NAS

O nas

W ostatnich latach nastąpił w Polsce olbrzymi rozwój prawa i medycyny. Nowe ustawodawstwo medyczne zwiększyło, w sposób zupełnie dotąd nieznany, ochronę praw pacjenta, przez co liczba procesów sądowych bardzo wzrosła. Z drugiej strony nie można zapominać o ciągłym rozwoju nauk medycznych. Prawidłowe wykonywanie zawodów medycznych opiera się na ciągłym poszerzaniu wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności.

Realizując swoją misję, Instytut Prawa i Medycyny pragnie zapewnić wysoko wyspecjalizowane studia i analizy oraz szkolenia z zakresu prawa i medycyny. Ponadto, naszym nadrzędnym celem jest edukacja lekarzy, lekarzy-stomatologów, managerów oraz osób zarządzających podmiotami medycznymi i farmaceutycznymi. Łącząc wiedzę i doświadczenie zarówno z zakresu nauk prawnych, jak i medycyny, oferujemy Państwu cykl szkoleń. Każde z nich oferuje cykl wykładów i seminariów, które w dokładny i usystematyzowany sposób przygotuje Państwa do prowadzenia praktyki lekarskiej, lekarsko-dentystycznej oraz zarządzania podmiotami leczniczymi, niezależnie od jej formy prawnej.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i prośby co do przeprowadzanych szkoleń. Nasza działalność wpisuje się w szeroko zakrojoną ideę zwiększania świadomości prawnej i medycznej, a także udzielania pomocy osobom związanym z ochroną zdrowia.

 

Nasi Eksperci