SZKOLENIA

Bieżące szkolenia:

1 grudnia | Kraków

Podstawowe zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty i odpowiedzialność cywilna z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z zasadami wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Listopad | Warszawa

Dokumentacja medyczna, e-dokumentacja - odpowiedzialność prawna, związana z prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej w formie papierowej, jak i elektronicznej

Grudzień | Warszawa

Analiza najczęstszych błędów i zaniedbań w praktyce lekarsko-dentystycznej 

Archiwum:

9 Czerwiec | Kraków

RODO last minute dla gabinetów lekarskich, lekarsko-dentystycznych, kosmetycznych, kosmetologicznych, medycyny estetycznej oraz wszelkich podmiotów medycznych – nowe zasady ochrony danych osobowych.
Jak prawidłowo przygotować się i uniknąć wysokich kar?

10 Czerwiec | Kraków

Praktyczne omówienie jak prawidłowo wykonywać zabiegi w gabinetach kosmetycznych, kosmetologicznych i medycyny estytycznej. Regulacje prawne dotyczące prowadzenia gabinetów. 

14 lipca 2018 r. | Kraków

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – zadania, rola i odpowiedzialność w organizacji.  Praktyczny warsztat.

29 września | Kraków

RODO po wdrożeniu i co dalej? Współdziałanie IOD, ADO i pracowników- wybrane problemy w praktyce.